Bởi {0}
logo
BGT Technology (Beijing) Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Cảm biến, Trạm thời tiết, hệ thống Cảnh Báo Sớm Lũ lụt, cảm biến bức xạ mặt trời, cảm biến hướng tốc độ gió
Multi-Language capability: Sample-based customizationRegistered trademarks (1)Finished product inspection